Seminar på leder- og medarbeiderkonferansen

Seminar på leder- og medarbeiderkonferansen

NOR-MAF arrangerer seminar om pensjon på Normisjons leder- og medarbeiderkonferanse 2020.

Om å være føre var

-Et seminar for deg som en gang tenker å bli pensjonist…

I Normisjon har vi en felles pensjonsavtale og egne ordninger for «seniorer».
Men vet DU hva dette innebærer og betyr for deg – i dag – og i morgen (og for dine ansatte, om du er en leder)?

NOR-MAF inviterer til seminar sammen med pensjonsrådgiver fra Krifa.
Noe av det vi vil komme inn på er:

  • Når blir jeg en senior – og hva innebærer det?
  • Når må jeg begynne å se fremover, hvorfor – og hva må jeg se etter?
  • Nyttig avtale- og lovverk rundt pensjon og å være en «senior»
  • Når er det «lurt» å gå av?
  • Normisjons pensjonsordning – Hva må jeg ta stilling til?
  • Må jeg spare privat i tillegg?
  • Tips til seniorers arbeidsgivere
  • Spørsmål fra salen…

Vi tror dette seminaret vil være spesielt relevant for alle over 40 år.
For ansatte over 57 år er det (nesten) for sent – men superrelevant: Da er seniorfasen i Normisjon allerede i gang!

Velkommen!