Pensjon

Pensjon

Pensjonsordningen vår er i stadig endring - først i lønnsoppgjøret (høsten 2020) og sommeren 2021 med nye plasserings-/investeringsmuligheter.

Norges beste pensjonsordning?

I lønnsoppgjøret 2020 ble alle ansatte innvilget 1% ekstra pensjonsinnskudd som hevet vår pensjonsordning til aller høyeste nivå.

Ansatte i Normisjon trekkes 2% lønn til pensjon.
Så var det tidligere slik at våre arbeidsgivere satte inn 4% ekstra – så summen ble 6%.

Med den siste endringen ble de 4 prosentene økt til 5 slik at totalen blir 7%.
Dette er det høyeste innskuddet som er mulig i Norge i dag og altså en ordning vi som ansatte kan være veldig godt fornøyde med.

Men hva så? Hva skjer med pengene som settes inn?

Jo. De forvaltes av DNB med det formål å gi den høyest mulige, og tryggest mulige, avkastningen frem til vi går av med pensjon. Vi har til nå kunnet velge tre ulike spareprofiler med ulik grad av sikkerhet, og ulik grad av avkastningsmulighet (30%, 50% eler 80% aksjeandel – som skrus ned frem mot pensjonsalder).

Ansatte i Normisjon har videre hatt en sikring som garanterer for at pengene som settes inn ikke kan synke i verdi til under det som ble satt inn.
I dette ligger en sikkerhet, men også en ekstra kostnad for Normisjon. Og denne ordningen setter grenser for hvilke spareprofiler som kan velges.

Nye spareprofiler

Etter forhandlinger mellom Normisjon og NOR-MAF åpnes det nå for flere mulige spareprofiler (50%, 80% og 100% aksjeandel) med fleksibel nedtrappingen av risiko frem mot pensjonsalder hvor nedjusteringen av aksjeandel utsettes, reduseres eller droppes om en er villig til å ta en større risiko. Dette gir større fleksibilitet og større mulighet for avkastning for dem som ønsker dette. Pengene forvaltes i bærekraftige virksomheter gjennom det DNB kaller “Neste generasjon“. Generelt antas det at unge arbeidstakere, som kan ha et langt tidsperspektiv på sparingen, vil kunne komme gunstigere ut av det med en høyere aksjeandel. Hvilke profiler en velger er uansett et valg den enkelte må ta, da det både handler om risiko og muligheter.

Bilde: Fra DNBs informasjonsmateriell

Vår vurdering

For NOR-MAF har det vært viktig at ansatte som ikke ønsker å gi fra seg sikkerheten i sine innskudd (selv om denne anses å være minimal) skal ha mulighet for å beholde den. Dette gjør de ved ikke å gå over til “Neste generasjon”. Du kan fortsatt endre til en av de andre “gamle” spareprofilene uten å miste sikringen. Det har også vært viktig for oss at det informeres tydelig om konsekvensene ved å endre til “Neste generasjon”, så ingen av dagens ansatte mister rettigheter uten å vite det.

SAMTIDIG har det vært viktig for oss, som også for ledelsen i Normisjon å gi våre ansatte mulighet til både å investere i bærekraftige virksomheter og å kunne regulere både mulighet for avkastning og risiko selv i større grad enn i dag. Dette er også vanlig i de fleste andre virksomheter. Sikringsavtalen vi i dag har med DNB er ikke noe de vanligvis tilbyr, og en ekstra kostnad for Normisjon som etter all sannsynlighet ikke er nødvendig.

Nye ansatte i Normisjon ansettes uten avtale om sikring, noe også NOR-MAF stiller seg bak.

DNB Spare

Vi anbefaler alle å installere appen DNB Spare. Her kan man enkelt få oversikt over sin pensjon og endre/justere investeringsvalg når man vil.