Om NOR-MAF

Vi tar de ansatte på alvor!


Hva er NOR-MAF?

NOR-MAF er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i Normisjon (og Acta – barn og unge i Normisjon). Alle ansatte kan være medlemmer i NOR-MAF, og alle medlemmer av NOR-MAF er også medlemmer av Krifa.

NOR-MAF representerer ansatte i Normisjon i møte med ledelsen, jo flere vi er, jo større mulighet har vi for å fremme dine interesser.

NOR-MAFs oppgave er å:

  • forhandle frem lønnsvilkår og pensjoner.
  • gi råd og veiledning omarbeidsforhold og oppsigelsesvern.
  • avholde tillitsmannskurs.
  • gi støtte og bistand i personalsaker og konfliktsituasjoner.
  • forhandle frem attraktive medlemsfordeler, som f.eks. gunstige private forsikringsavtaler.

NOR-MAFs arbeidsmåter:

1. Gjennom vår representant i landsstyret, målbærer vi de ansattes synspunkter.

2. Gjennom den lokale NOR-MAF kontakten, kan medlemmenes synspunkter fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver, eventuelt overfor styret.

3. Gjennom observasjoner og meldinger, følger styret opp aktuelle personalmessige saker overfor personalansvarlige i organisasjonen.

4. Gjennom vår deltakelse i lønnsutvalget, er NOR-MAF med og utformer gode og rettferdige lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.

5. Gjennom egne utarbeidede retningslinjer, kan styremedlemmene være bisittere i eventuelle arbeidskonflikter.

Kan jeg påvirke?

1. Som medlem er du med og velger styret i NOR-MAF. Styret består av medlemmer der:

a) Lederen velges særskilt ved valg
b) En velges blant de ansatte i regionene
c) En velges blant de ansatte på bibel- og misjonsskolene
d) En velges blant de ansatte sentralt
e) En velges for å representere misjonærene
f) En velges som de ansattes representant til landsstyret
Alle medlemmer har tale- og stemmerett på årsmøtet.

2. Som medlem kan du til enhver tid henvende deg til styret for å ta opp synspunkter og saker som gjelder ansettelsesforhold.