Nyhetsbrev

Nyhetsbrev for NOR-MAF mai 2020


(Fra styrets opplæringsdag)

Gode kollegaer!

Det er travle tider for noen – og ufrivillig rolige tider for andre!

Men arbeidslivets spilleregler er viktige fortsatt – de er ikke mindre viktige i denne perioden.
NOR-MAF er er for dere også nå, enten det er på den ene eller andre måten.

Her er noen viktige saker og oppdateringer:-D

For det første: Vi har de siste månedene deltatt i mange drøftelsesmøter i forhold til permittering. 
Ta kontakt om du trenger hjelp på dette området, enten det er som arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Vi vil være her for deg!

For det andre: Er du helt permittert, eller står du i fare for å bli det? 
Under permittering stanser arbeidsgiver innbetalingen til NOR-MAF.
Om du ønsker å bli stående som medlem av NOR-MAF (og Krifa) i denne tiden må du betale kontingenten på egenhånd.
Merk innbetalingen med navnet ditt, og betal 239,- til konto 3000.15.28978 innen 20. i månededen

For det tredje: Medlemskapet i Krifa har allerede gitt oss flere gode frukter.
Juristene der har stilt villig opp med råd og veildning i denne perioden,
og de har også arrangert flere webinarer for oss – både for styret, for ledere i Normisjon og for ansatte!

For det fjerde: Styret er i god gang!
Vi har allerde hatt to styremøter, og jobber med strategiene som vi vedtok på årsmøtet.
Vi har også hatt en opplæringsdag hvor både faste og vara medlemmer deltok (se bilde).
Vi er en motivert gjeng som gleder oss til fortsettelsen!

For det femte: Vi samarbeider med andre MAF’er
For et par år siden startet vi opp et samarbeid med MAF´ene i våre søsterorganisasjoner.
Vi har mange av de samme utfordringene, og vi opplever at vi kan hjelpe hverandre fremover.
Neste møte er i mai.

For det sjette: Vi jobber med noen kartlegginger.
Vi ønsker å kartlegge hvorfor kollegaer slutter i jobbene sine, og i Normisjon.
Og vi ønsker etterhvert å kartlegge hvordan dere opplever lønns- og arbeidsforholdene våre.
Dette kommer vi tilbake til.

Sist, men ikke minst: 
Er det noe du har på hjertet, som du kunne ønske at NOR-MAF tok tak i?
Ikke vær redd for å spille det inn til styret, enten det er en liten eller stor sak!

Hjertelig hilsen

Styret
v/Christian Otto Ruge