Nyhetsbrev april 2020

Er du permittert - eller står du i fare for å bli det? Dette er ett av temaene i dette nyhetsbrevet.

Gode kollegaer!

Det er travle tider for noen – og ufrivillig rolige tider for andre!

Men arbeidslivets spilleregler er viktige fortsatt – ikke minst i denne perioden.
NOR-MAF er for dere også nå, enten det er på den ene eller andre måten.

Her er noen viktige saker og oppdateringer:

For det første: Er du helt permittert, eller står du i fare for å bli det? 
Under permittering stanser arbeidsgiver innbetalingen til NOR-MAF. Om du ønsker å bli stående som medlem av NOR-MAF (og Krifa) i denne tiden må du betale kontingenten på egenhånd. Merk innbetalingen med navnet ditt, og betal 239,- til konto 3000.15.28978 innen 20. i måneden. Bare ta kontakt om du har spørsmål!

For det andre: Vi begynner å få erfaring med drøftelsesmøter og permitteringsregler
Ta kontakt om også du trenger hjelp på dette området, enten det er som arbeidsgiver eller arbeidstaker. Vi vil være her for deg

For det tredje: Medlemskapet i Krifa har allerede gitt oss flere gode frukter.
Juristene der har stilt villig opp med råd og veiledning i denne perioden,
og de har også arrangert flere gratis webinarer for oss – både for styret, for ledere i Normisjon og for ansatte! Du har kanskje deltatt på en av disse selv?

For det fjerde: Styret er i god gang!
Vi har allerede hatt to styremøter, og jobber med strategiene som vi vedtok på årsmøtet.
Vi har også hatt en opplæringsdag hvor både faste og vara medlemmer deltok (se bilde).
Vi er en motivert gjeng som gleder oss til fortsatt arbeid for fellesskapet!

For det femte: Vi samarbeider med andre MAF’er
For et par år siden tok vi intiativ, og startet opp et samarbeid med MAF´ene i våre søsterorganisasjoner. Vi har mange av de samme utfordringene, og vi opplever at vi kan hjelpe hverandre fremover. Neste møte er i mai.

For det sjette: Vi jobber med noen kartlegginger.
Vi ønsker å kartlegge hvorfor kollegaer slutter i jobbene sine, og i Normisjon.
Og vi ønsker etterhvert å kartlegge hvordan dere opplever lønns- og arbeidsforholdene våre.
Dette kommer vi tilbake til.

Sist, men ikke minst: 
Er det noe du har på hjertet, som du kunne ønske at NOR-MAF tok tak i?
Ikke vær redd for å spille det inn til styret, enten det er en liten eller stor sak!

Hjertelig hilsen Styret

v/Christian Otto Ruge