Ny medlemskontingent

Ny medlemskontingent

Styret har bestemt å heve medlemskontingenten noe fra 01.01.2019.

Med utgangspunkt i den generelle prisveksten i samfunnet, og at NOR-MAF har behov for å styrke sin økonomi, besluttet styret høsten 2018 å øke medlemskontingenten.
Målet er at vi kan yte bedre tjenester for dere som er våre medlemmer!

Den nye kontingenten er:
For ansatte i 50% stilling og mer: Kr. 150,-/mnd.
For ansatte i mindre enn 50% stilling: Kr. 90,-/mnd.

For medlemmer som er pensjonister eller uføretrygdet gjelder samme kontingent som for medlemmer i mindre enn 50% stilling.

Det er gitt beskjed til de lønnsutbetalerne som vi har kontaktinformasjon til, men det er fint om alle kan følge med på lønnsslippen sin og se at dette blir fulgt opp.

Tusen takk for at vi kan spille på lag, også om dette!

Hilsen styret.