Ny leder!

Ny leder!

Christian Otto Ruge går ut i permisjon for å jobbe i Krifa.

Christian Otto Ruge, som har vært leder fra generalforsamlingen i 2017, har fått permisjon for å jobbe i Krifa.

Engasjementet er i første omgang for 6 mnd, og han skal bl.a. jobbe med verktøyet “God Arbeidslyst Index Score”, som Normisjons hovedkontor og Acta sentralt har prøvd ut høsten 2021.

I permisjonstiden går Vidar Moseid inn som vikar. Vidar har vært med i styret i mange år, kjenner godt til de ulike utfordringene ansatte kan stå over for og har deltatt i det meste av forhandlinger o.l.

Vi er strålende fornøyd med at Vidar tar på seg dette – NOR-MAF er i de beste hender!