NOR-MAF-styret

NOR-MAF-styret

Årsmøtet 2017 valgte følgende personer til sitt nye 3-årige styre:

Christian Otto Ruge (leder), Jostein Larsen (representant for hovedkontoret), Jan Magne Moi (representant for misjonærene), Tor Bringaker (representant for regionene), Gunn Bjørg Slåtto (representant for ansatte i lønnsgruppe 1 – 3 og Vidar Moseid (representant for bibel- og misjonsskolene).

Disse varamedlemmene ble valgt: Lillian Dombestein, Gudrun Homstvedt, Guri Enger, Inger Synnøve Gjære, Boe Johannes Hermansen og Bodil Høie.

I forkant av årsmøtet ble også ansattes representant i Normisjons landsråd for 2018 – 2021 valgt. Dette ble Roar Flacké. Gjermund Lygre fortsetter som de ansattes representant i landsstyret frem til landsmøtet 2018. Ansattes representant i landsstyret deltar også på NOR-MAFs styremøter.

Ønsker du å bli medlem? Lurer du på hvordan det er å vere tilsett i Normisjon? Hvilke rettigheter har vi i forhold til arbeidstid, ferie, avspasering og lønn? Opplever du negative ting på arbeidsplassen din? Eller er du veldig glad over å få jobbe i Normisjon? Medarbeidarforeiningen er her for deg!

Ta kontakt med oss!