NOR-MAF inngår avtale med Krifa

NOR-MAF inngår avtale med Krifa

NOR-MAF vedtok på årsmøtet, 6. februar 2020, å inngå en samarbeidsavtale med Krifa.

Den nye avtalen innebærer bla.a. at alle NOR-MAF sine medlemmer meldes inn i Krifa. Nye medlemmer i NOR-MAF vil få et dobbelt medlemskap, og eksisterende medlemmer i Krifa vil kunne bli medlemmer av NOR-MAF uten ekstra kostnad.

Vi ser frem til å:

  • Jobbe for felles forståelse av tillitsmannssystemet
  • Arrangere halvårige kurs sammen
  • Prøve ut Krifas «God arbeidslyst» verktøy
  • Ha faste møtepunkter med ledelsen i Krifa
  • Jobbe for god informasjonsflyt om saker
  • Benytte oss av Krifas kompetanse og medlemsfordeler