NOR-MAF Årsmøte 2020: Digital deltakelse

Styret ønsker å åpne for digital deltakelse på årsmøtet under sak 5, medlemskap i Krifa.

Kan du ikke være tilstede på årsmøtet i 2020?

Styret ønsker å legge til rette for både forhåndsstemming på verv, og digital deltakelse på sak 5, medlemskap i Krifa.

Dersom du ønsker å delta digitalt på NOR-MAF sitt årsmøte 2020 under behandling av sak 5, medlemskap i Krifa, må du registrere deg innen 5. februar. Det gjør du ved å fylle ut og sende inn skjemaet nederst på siden. På årsmøtedagen må du være tilgjengelig på Skype og telefon fra kl. 15.30.

For å avgi stemme under avstemningen om medlemskap i Krifa på årsmøtedagen, følg lenken HER.

For å forhåndsstemme på kandidater til verv, følg lenken HER.

Tusen takk for ditt engasjement!

Vennlig hilsen NOR-MAF styret

PS: For at forhåndsstemmene skal være gyldige, og digital deltakelse skal være mulig, må det godkjennes av årsmøtet. Dette behandles som sak 3. Om du ønsker å benytte disse mulighetene må du gjøre det i håp om at det godkjennes, men uten å vite det helt sikkert.

…….

Skjema for å melde interesse for digital deltakelse: