Medlemskap


NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon.

Følgende kan bli medlemmer: Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt, ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler og ansatte i Normisjons samarbeidsland, regioner og lokale foreninger. Dette innbefatter også ansatte i Acta – barn og unge i Normisjon.
Som en foreløpig prøveordning frem til årsmøtet i 2020 kan en bli stående som medlem når en blir pensjonist eller arbeidsufør.

  • NOR-MAF skal arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning og arbeide for trygge og gode ansettelsesforhold.
  • NOR-MAF vil være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan, og følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte.
  • NOR-MAF er også rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon.
  • NOR-MAF vil arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige, og for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom.

Medlemskap koster for tiden

  • Kr. 150,-/mnd. for ansatte i halv stilling eller mer.
  • Kr. 90,-/mnd. for ansatte i mindre enn halv stilling (og deg som er pensjonist eller arbeidsufør).
    Denne prisen gjelder også for ettåringer og lærlinger.

Dersom du ønsker å bli medlem, fyll ut skjemaet under.
Du vil da få tilsendt mer informasjon.

Innmelding

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.