Medlemskap

Medlemskap i NOR-MAF handler om solidaritet, trygghet og mulighet for påvirkning...

Vurderer du å melde deg inn i NOR-MAF?

Supert! Du finner innmeldingsskjema nederst på denne siden.

Hvorfor og hva?

Men du lurer kanskje på hva NOR-MAF egentlig er – og hvorfor du egentlig burde melde deg inn?

For å finne ut mer om HVORFOR du bør melde deg inn kan du besøke denne siden.
Her står det om hva ditt medlemskap kan bety for både organisasjonen vår, dine kollegaer og deg selv.

For å finne ut mer om HVA vi er, kan du fortsette å lese:

NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon (inkludert Acta – barn og unge i Normisjon).

  • NOR-MAF skal arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning og arbeide for trygge og gode ansettelsesforhold.
  • NOR-MAF vil være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan, og følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte.
  • NOR-MAF er også rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon.
  • NOR-MAF vil arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige, og for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom.

Det er NOR-MAF som hvert år forhandler med ledelsen om lønn og arbeidsforhold.

Følgende kan bli medlemmer: Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt, ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler, ansatte i Normisjon eiendom og ansatte i Normisjons samarbeidsland, regioner, menigheter og lokale foreninger. Dette innbefatter også ansatte i Acta – barn og unge i Normisjon. En kan bli stående som medlem når en blir pensjonist eller arbeidsufør.

Medlemskap koster for tiden

  • 329,- kroner/mnd.

Det inkluderer også et fullverdig medlemskap i Krifa.

Dersom du ønsker å bli medlem, gå til Krifas innmeldingsside hvor du logger inn med BankID og registrerer at du skal være medlem i NOR-MAF.

Hjertelig velkommen!