Medlemskap


NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon.

Følgende kan bli medlemmer: Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt, ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler og ansatte i Normisjons samarbeidsland, regioner, menigheter og lokale foreninger. Dette innbefatter også ansatte i Acta – barn og unge i Normisjon.
En kan bli stående som medlem når en blir pensjonist eller arbeidsufør.

  • NOR-MAF skal arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning og arbeide for trygge og gode ansettelsesforhold.
  • NOR-MAF vil være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan, og følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte.
  • NOR-MAF er også rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon.
  • NOR-MAF vil arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige, og for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom.

Medlemskap koster for tiden

  • 239, kroner/mnd.

Det inkluderer også et fullverdig medlemskap i Krifa.

Dersom du ønsker å bli medlem, fyll ut og sende inn skjemaet under.

Om er medlem, og skal i permisjon el.l., les mer HER.

  • Alle medlemmer i NOR-MAF blir automatisk også medlem i Krifa. Vennligst oppgi om du er medlem i Krifa fra før eller ikke. Eksisterende medlemmer i Krifa blir kostnadsfritt medlem i NOR-MAF ved innsending av skjemaet.
  • Krifa sender ut informasjon til sine medlemmer ca. en gang pr. måned.
  • Jeg godkjenner NOR-MAFs lover og personvernerklæring og Krifas medlemsvilkår. Se www.nor-maf.no/dokumenter-og-lenker.
  • Om du er vervet i forbindelse med en vervekampanje, skriv inn navnet på den som vervet deg her.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.