Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret 2019

Lønnsoppgjøret 2019 er sluttført en lønnsvekst på totalt 3,2% er fordelt.

Da er årets oppgjør vel i havn.

Vi ble først enige om en ramme på 3,2%. Dette er på linje med de fleste store, og sammenlignbare, grupperingene i Norge dette året.

Da det kom til fordeling de ansatte imellom hadde vi ikke signaler som tydet på at vi burde løfte frem noen spesiell gruppe, og vi hadde derfor et ønske om å fordele det mest mulig jevnt. Vi så at om alle ansatte fikk ett ekstra lønnstrinn, i tillegg til den årlige justeringen av lønnstrinnene som alle får, ville vi sprenge rammen med 0,04%.

Arbeidsgiver gikk likevel med på at alle ansatte* får ett lønnstrinn, noe styret ser seg veldig godt fornøyd med.

Det ligger imidlertid inne en avtale om å gjøre endringer i lønnsgruppe 2.
Dette vil i utgangspunktet kun gjelde ved nyansettelser, men vi ønsker å ta en grundig gjennomgang av denne gruppen før vi lander på noe, så ikke dette blir venstrehåndsarbeid. Om noen har innspill her, utover de som allerede har spilt inn, er vi glade for å få dette så snart som mulig.

Hilsen Styret v/forhandlingsutvalget

 

*Gjelder ikke de som er ansatt etter lønnsavtalens virkningstidspunkt (01.05.2019) og ikke ansatte som har et vedtak fra før om at de skal bli stående på det lønnstrinnet de har til de blir tatt igjen av regulativet.