Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2017

For lønnsoppgjøret 2017 hadde NOR-MAF og arbeidsgiver 31.08 blitt enige om en total ramme på 2,4%. Dette er på nivå med de fleste sammenlignbare grupperinger i Norge i dette året.

Onsdag 20. september ble det så gjennomført forhandlinger om fordelingen av denne rammen. Tilstede var representanter lønnsutvalget i NOR-MAF, landsstyret i Normisjon og den administrative ledelsen for Normisjon.

Etter mange runder og mye regning endte vi på enighet om følgende, med virkning fra 01.05.2017:
1. Samtlige lønnstrinns verdi justeres i tråd med Statens vedtatte verdiøkning.
2. Samtlige lønnsgrupper ble tilgodesett med ett lønnstrinn.
3. Rammen for lønnsinnplassering for lønnsgruppe 5(a,b og c)C og 5(a,b og c)D ble utvidet fra 12 til 16 års ansiennitet. Fra 12 til 16 år blir det etter dette gitt 2 ekstra lønnstrinn.
3. En liten rest ble satt av til individuelle forhandlinger.

I tillegg ble fikk vi gjennomslag for en ny telefonordning for de med “avtale 2”. Dette er de som i dag har privat telefon til bruk i både arbeid og fritid og som får støtte til dette. Med nye skatteregler er denne ordningen ikke lenger like gunstig for arbeidstaker, og med ny leverandør av telefonabonnement for Normisjon har det åpnet seg en ny mulighet som vi mener er vesentlig bedre for arbeidstaker enn den forrige avtalen.

Den nye avtalen går ut på at tilskuddet på 2000,-/år avvikles. Den ansatte inviteres til å flytte sitt mobilabonnement til Normisjon (beholder sitt private nummer) og får regningen betalt av arbeidsgiver. Da får en et abonnement med 5GB data, og et bøtteprinsipp som gjør at noens overforbruk trekkes fra andres underforbruk, og at de aller fleste i praksis ikke vil faktureres ekstra for svingende databruk. I tillegg vil en få dekket 667,-/år som bidrag til innkjøp av egen telefon. Oppdatert informasjon er å finne i kvalitetssystemet til Normisjon.

 

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon pr. 01.05.2017