Lønnsavtalen – Forord

Dokumentet ”Lønnsavtale for ansatte i Normisjon” presenterer de ansattes lønns- og arbeids-vilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn, arbeidstid og øvrige arbeidsvilkår er forhandlet frem i partsammensatt utvalg mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (NOR-MAF).

Dokumentet er bygd opp slik:

Del 1 PRINSIPPAVTALE har som formål å regulere forholdet mellom Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon (heretter kun omtalt samlet som «Normisjon) som arbeidsgiver og arbeidstakerne i Normisjon. Den slår blant annet fast at alle regioner, foreninger, menigheter o.a. som er en del av Normisjon og har ansatte i sin enhet, omfattes av Lønnsavtalen og forplikter seg til å følge den. Dette er en sikkerhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker og en forutsetning for at Normisjon kan drive en profesjonell og enhetlig personalpolitikk..

Del 2 FELLES DEL FOR ALLE ANSATTE I NORMISJON presenterer ordninger som er felles for alle som er ansatt i Normisjon – i alle land og på alle nivåer i organisasjonen.

Del 3 ARBEIDSTID presenterer avtaler og ordninger for arbeidstid og avspasering, knyttet til ulike stillingskategorier i Normisjon.

Del 4 presenterer Normisjons LØNNSPLAN.

Del 5 presenterer ANDRE AVTALEFESTEDE FORHOLD

Del 6 presenterer SPESIELLE FORHOLD FOR UTSENDINGER I UTLANDET

 

Oslo, 28.10.2019

Trude Andersen, Magne Gryvill,Trygve Svendsen, Christian Otto Ruge, Jostein Larsen, Vidar Moseid