Kontakt oss

NOR-MAF er medlemsorganisasjonen for ansatte i Normisjon.

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Bruk gjerne kontaktskjemaet, ellet ta direkte kontakt med ett av styremedlemmene (se under)!

Her er en oversikt over NOR-MAF styret og hvilke særlige ansvarsområder den enkelte har:
Ordinære representanter:

Leder

Christian Otto Ruge (permisjon første halvår 2022)
Økonomi- og administrasjonskonsulent – Acta sentralt
Tlf: 934 05 105
E-post: christian.otto.ruge@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om NOR MAF generelt, forhold rundt lønn, økonomi, personal eller dersom du ønsker å fremme saker til NOR-MAF sine styremøter.

 

Representant for ansatte på bibel- og misjonsskolene:

Vidar Moseid (Fungerende leder første halvår 2022)
Driftsleder på Bibelskolen i Grimstad
Mobil: 900 71 379
E- post: vm@bibelskolen.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål knyttet til skolene.

 

Representant for misjonærene og nestleder

Alf Fridtjov Jemtland Halvorsen
Misjonær i Mali, pastor i Lyngdal bedehusforsamling og forkynner/distriktsarbeider i region Agder.
Tlf.: 412 84 641
E-post: alf.halvorsen@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål knyttet til misjonærtjeneste.

 

Representant for regionene

Synnøve Anita Fæster
Administrasjonsleder i Norkirken Drammen
Tlf.: 932 94 200
E-post: synnoveaf@gmail.com
Ta kontakt med meg dersom du har spørmål knyttet til regionalt arbeid i Normisjon.

 

Representant for ansatte i lønnsgruppe 1 – 3:

Bodil Valle Høie
Bestyrer Stemnestaden leirsted, Rogaland.
Tlf.: 975 89 956
E-post: bodil.hoie@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om forhold rundt lønnsgruppene 1 – 3.

 

Representat for Normisjons hovedkontor:

Kjell Magne Sørumshagen
Økonomirådgiver, administrasjonsavdelingen
Mobil: 93417620
E-post: kjell.magne.sorumshagen@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål knyttet til hovedkontoret.

 

 

Ansattes representant i landsstyret:

Roar Flacké
Distriktsleder/Fellesskapsutvikler, region Rogaland
Tlf: 906 00 239
E-post: rflacke@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om saker i landsstyret.

 

 

Vara – representanter:

Vararepresentant for bibel- og misjonsskolene: 
Marit Elisabeth Berling
Tlf.: 970 93 508
E-post: marit.elisabeth.berling@normisjon.no

Valgkomité: Kenneth Kolltveit, Jostein Larsen, Margrethe Sundvoll og Kjetil Vestel Haga.

Revisor: Bestemmes av styret.