Kontakt oss

NOR-MAF er medlemsorganisasjonen for ansatte i Normisjon.

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Bruk gjerne kontaktskjemaet, ellet ta direkte kontakt med ett av styremedlemmene (se under)!

Her er en oversikt over NOR-MAF styret og hvilke særlige ansvarsområder den enkelte har:
Ordinære representanter:

Leder

Christian Otto Ruge
Økonomi- og administrasjonskonsulent – Acta sentralt
Tlf: 934 05 105
E-post: christian.otto.ruge@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om NOR MAF generelt, forhold rundt lønn, økonomi, personal eller dersom du ønsker å fremme saker til NOR-MAF sine styremøter.

 

Representant for misjonærene og nestleder
Kristin Bøhler
Internasjonal avdeling, felleskontoret
Tlf: 954 69 194
E-post: kristin.bohler@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om forhold rundt misjonærtjeneste.

 

Representant for ansatte på felleskontoret

Bjørnar Lemvik
Misjons- og prosjektrådgiver
Tlf: 408 30 529
E-post: bjornar.lemvik@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om  forhold rundt sentralt ansatte.

 

Representant for regionene

Inger Synnøve Gjære
Barnekonsulent Trøndelag.
Tlf.: 404 48 879
E-post: ingersynnove@actatrondelag.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørmål om forhold rundt regionalt arbeid i Normisjon.

 

Representant for ansatte i lønnsgruppe 1 – 3:

Bodil Valle Høie
Bestyrer Stemnestaden leirsted, Rogaland.
Tlf.: 975 89 956
E-post: bodil.hoie@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om medlemskap og forhold rundt lønnsgruppene 1 – 3.

 

Representant for ansatte på bibel- og misjonsskolene:

Vidar Moseid
Driftsleder på Bibelskolen i Grimstad
Mobil: 900 71 379
E- post: vidar.moseid@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om arbeidsvilkår på skolene og lønn.

 


Ansattes representant i landsstyret:

Roar Flacké
Distriktsleder/Fellesskapsutvikler, region Rogaland
Tlf: 906 00 239
E-post: rflacke@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om saker i landsstyret.

 

 

 


Vara – representanter:

Vararepresentant 1 for misjonærene: 
Guri Enger, misjonær i Mali og Senegal.
Tlf.: 951 34 178/+22374612006
E-post: guri.enger@gmail.com

Vararepresentant 2 for misjonærene: 
Alf Fridtjov Jemtland Halvorsen, misjonær i Mali, pastor i Lyngdal bedehusforsamling og forkynner/distriktsarbeider i region Agder.
Tlf.: 412 84 641
E-post: alf.halvorsen@normisjon.no

Vararepresentant 1 for regionene: 
Bjørnar Nome, actaleder i Oppland
Tlf.: 404 15 003
E-post: bjornar.nome@normisjon.no

Vararepresentant 2 for regionene: 
Synnøve Anita Fæster, administrasjonsleder i Norkirken Drammen
Tlf.: 932 94 200
E-post: synnoveaf@gmail.com

Vararepresentant for felleskontoret: 
Ruurd Hendrik de Vries, Leder Eiendomskontor
Tlf.: 464 48 560
E-post: ruurd.devries@normisjon.no

Vararepresentant for bibel- og misjonsskolene: 
Marit Elisabeth Berling
Tlf.: 970 93 508
E-post: marit.elisabeth.berling@normisjon.no

Vararepresentant 1 for lønnsgruppe 1-3: 
Sveinung Notvik
Tlf.:952 06 387
E-post: sveinung.notvik@normisjon.no

Vararepresentant 2 for lønnsgruppe 1-3: 
Kjersti Hausberg Bjerga
Tlf.: 938 33 150
E-post: kjersti.bjerga@normisjon.no

Valgkomité: Kenneth Kolltveit, Jostein Larsen, Margrethe Sundvoll og Kjetil Vestel Haga.

Revisor: Bestemmes av styret.