Kontakt oss

NOR-MAF er medlemsorganisasjonen for ansatte i Normisjon.

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Bruk gjerne kontaktskjemaet, ellet ta direkte kontakt med ett av styremedlemmene (se under)!

Her er en oversikt over NOR-MAF styret og hvilke særlige ansvarsområder den enkelte har:
Ordinære representanter:

Leder

Christian Otto Ruge
Teamleder, undervisning – Acta sentralt
Tlf: 934 05 105
E-post: christian.otto.ruge@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om NOR MAF
generelt, forhold rundt lønn, økonomi, personal eller dersom du 
ønsker å fremme saker til NOR-MAF sine styremøter.

 

Representant for misjonærene og nestleder

Jan Magne Moi
Daglig leder for Karmøy begravelsesbyrå
Tlf: 913 59 668
E-post: jmmoi@online.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om forhold rundt misjonærtjeneste.

 

Representant for ansatte på hovedkontoret


Jostein Larsen
Administrasjonsleder i Acta
Tlf: 990 27 992
E-post: jostein.larsen@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om økonomi, lønn og  forhold rundt sentralt ansatte.

 

Representant for regionene

Inger Synnøve Gjære
Barnekonsulent Trøndelag.
Tlf.: 404 48 879
E-post: ingersynnove@actatrondelag.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørmål om forhold rundt regionalt arbeid i Normisjon.

 

Representant for ansatte i lønnsgruppe 1 – 3:

Bodil Valle Høie
Bestyrer Stemnestaden leirsted, Rogaland.
Tlf.: 975 89 956
E-post: bodil.hoie@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om medlemskap og forhold rundt lønnsgruppene 1 – 3.

 

 

Representant for ansatte på bibel- og misjonsskolene:

Vidar Moseid
Driftsleder på Bibelskolen i Grimstad
Mobil: 900 71 379
E- post: vidar.moseid@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om arbeidsvilkår på skolene og lønn.

 


Ansattes representant i landsstyret:

Roar Flacké
Distriktsleder/Fellesskapsutvikler, region Rogaland
Tlf: 906 00 239
E-post: rflacke@normisjon.no
Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om saker i landsstyret.

 

 

 


Vara – representanter:

Vararepresentant 1 for misjonærene: 
Guri Enger, misjonær i Mali og Senegal.
Tlf.: +22374612006
E-post: guri.enger@gmail.com

Vararepresentant for regionene: 
Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent Østfold.
Tlf.: 996 12 822
E-post: boe.johannes.hermansen@normisjon.no

 

Valgkomité: Marianne Ness Norheim, Kenneth Kolltveit, Marianne Kraft og Veronica Berg.

Revisor: Fungerende økonomileder i Normisjon.