Nyheter

Du kan bli stående som medlem!

Du kan bli stående som medlem!

Som en foreløpig prøveordning frem til årsmøtet i 2020 har styret i NOR-MAF vedtatt at medlemmer som er blitt uføretrygdet eller som er gått av med pensjon kan bli stående som medlemmer i medarbeiderforeningen etter at de har sluttet i Normisjon.Les mer

Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2017

For lønnsoppgjøret 2017 hadde NOR-MAF og arbeidsgiver 31.08 blitt enige om en total ramme på 2,4%. Dette er på nivåLes mer

NOR-MAF-styret

NOR-MAF-styret

Årsmøtet 2017 valgte følgende personer til sitt nye 3-årige styre: Christian Otto Ruge (leder), Jostein Larsen (representant for hovedkontoret), JanLes mer

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Årsmøtet for Nor-Maf ble avholdt i Riga i forbindelse med Normisjons medarbeidersamling, Horisont. Under er saksliste med vedlegg og referat:Les mer