Endringar i ferielova

Endringar i ferielova

Den 1. juli 2014 kjem det endringar i ferielova - det kan ha betydning for deg!

I hovudsak er det to område som er påverka:

  • rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sjukdom
  • fjerna mogelegheit til å få økonomisk kompensasjon framfor seinare ferieavvikling i forbindelse med sjukdom eller foreldrepermisjon.

For meir informasjon kan du lese denne artikkelen på ledernett.no eller ta kontakt med personalavdelinga på hovudkontoret.