Du kan bli stående som medlem!

Du kan bli stående som medlem!

Som en foreløpig prøveordning frem til årsmøtet i 2020 har styret i NOR-MAF vedtatt at medlemmer som er blitt uføretrygdet eller som er gått av med pensjon kan bli stående som medlemmer i medarbeiderforeningen etter at de har sluttet i Normisjon.

Styret har fått spørsmål fra flere medlemmer som gjerne vil bli stående som medlemmer i NOR-MAF når de går ut av vanlig arbeid. Det kan være fordi helsa gjør det umulig for dem å fortsette som før, eller fordi de er i ferd med å bli pensjonister. Grunnen er som regel at de ønsker å beholde medlemsfordelene i KNIF.

Styret har derfor undersøkt med KNIF og fått klarsignal fra dem om å kunne legge opp til en slik ordning.

 

Dette innebærer imidlertid også at NOR-MAFs lover endres, og det kan kun gjøres med 2/3 flertall på et årsmøte.

Styret har derfor vedtatt (08.02.2018) at vi åpner for slikt medlemskap som en prøveordning frem til årsmøtet i 2020, og at vi vil gå inn for at det der gjøres de nødvendige lovendringene som gjør at vi kan opprettholde dette som et ordinært tilbud.

Forslag til ny lovtekst og vedtak er som følger:

1.MEDLEMSKAP

NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon. Følgende kan bli medlemmer:

  • Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt.
  • Ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler.
  • Ansatte i Normisjons regioner, leirsteder og lokale foreninger.
  • Medlemmer etter kriteriene over som er gått av fra ordinært arbeid i Normisjon grunnet uførhet eller pensjon.

Endringen (punkt 4) innføres som en forsøksordning umiddelbart, og søkes vedtatt på årsmøtet i 2020.

Medlemskontingent for uføretrygdede og pensjonister: Samme som vor ansatte i under halv stilling, for tiden 90,-/mnd.

 

I forhold til betaling av medlemskontingent må dette håndteres av den enkelte, og vi anbefaler å legge det inn som et fast trekk i banken. NOR-MAFs kontonr. er 3000 15 28978.

Vi er i ferd med å gå over til en ny løsning for medlemshåndtering, og der kan vi muligens håndtere dette annerledes, men dette er ennå ikke oppe og går.