Dokumenter og lenker

Dokumenter og lenker

Årsmøte 2020

Lonnsavtalen 2019

Ressursdokumenter for Normisjon

Personalpolitikk

Lover for Nor-Maf, pr januar 2014

 

Prosedyre for konfliktsituasjoner

 

Rettningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelse

Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester

 

Skjemaer og maler:

Innhold i en arbeidsinsavtale

Søknad om permisjon

Skadeskjema ulykkesforsikring (KNIF Forsikring)

Overføing av Ferie

Nyttige lenker til andre steder

Offentlige nettsteder:
NAV

NAV Internasjonal

Arbeidstilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norge.no

 

Arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljøloven
Idébanken – inkluderende arbeidsliv
Seniorpolitikk
Om arbeidstakers plikter

 

Pensjon:

Forskjeller på ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjon
Innskuddsbaset pensjon

Min pensjon.no

 

Oppsigelse:
Om spørsmål i forbindelse med oppsigelse