Dokumenter og lenker

Nyttige dokumenter og lenker for ansatte og arbeidsgivere i Normisjon

Internt i Normisjon

 

NOR-MAF:

NOR-MAF sitt årsmøte 2020

Skjema for lønnskjørerer (fagforeningstrekk)

Lover for NOR-MAF pr. februar 2020

Medlemsbetingelser for Krifa (inngår i NOR-MAFs lover så lenge NOR-MAF sin avtale med Krifa består)

Krifa.no (Alle medlemmer i NOR-MAF er også medlemmer i Krifa)

Personvernerklæring for NOR-MAF.

 

Diverse:

Lønnsavtalen 2020

“Hjelp – Hvordan gjør jeg dette rett?” (et lite ressurshefte om arbeidsrett)

  • TED talk om heftet kan sees HER.

KNIF Trygghet forsikring

Fra seminar om pensjon på Leder- og medarbeiderkonferansen 2020

Lonnsavtalen 2019

Ressursdokumenter for Normisjon

Personalpolitikk

Prosedyre for konfliktsituasjoner

Rettningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelse

Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester

 

Skjemaer og maler:

Reiseregningskjema 2020

Innhold i en arbeidsavtale

Søknad om permisjon

Skadeskjema ulykkesforsikring (KNIF Forsikring)

Overføing av Ferie

 

Eksternt

 

Arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljøloven

Idébanken – inkluderende arbeidsliv

Seniorpolitikk

 

Pensjon:

Innskuddsbaset pensjon i DNB

Min pensjon.no

 

Offentlige nettsteder:

NAV

NAV Internasjonal

Arbeidstilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norge.no