Forfatterarkiv: Christian Otto Ruge

Normisjon tar koronagrep

Normisjon tar koronagrep

NOR-MAF er i disse dager i god dialog med Normisjon om hvilke grep vi skal ta som organisasjon i møte med koronasituasjonen.Les mer

Du kan bli stående som medlem!

Du kan bli stående som medlem!

Som en foreløpig prøveordning frem til årsmøtet i 2020 har styret i NOR-MAF vedtatt at medlemmer som er blitt uføretrygdet eller som er gått av med pensjon kan bli stående som medlemmer i medarbeiderforeningen etter at de har sluttet i Normisjon.Les mer