NOR-MAF Årsmøte 2020: Avstemning om Krifa

Her kan du stemme over om NOR-MAF bør inngå på forhånd fremlagte avtale med Krifa.

Avstemningen vil kun være gyldig i det tidsrommet som det avgis stemmer for denne saken på årsmøtet, og krever at en også har deltatt elektronisk (Skype) under saksbehandlingen.

NB: Gyldigheten til stemmene avgitt i dette skjemaet avhenger av årsmøtes vedtak i sin sak nr. 3, vedr. om elektronisk deltakelse og stemmegiving godkjennes..

————–