NOR-MAF Årsmøte 2020: Avstemming over verv

Skjema for avgivelse av forhåndsstemmer for medlemmer som ikke kan være fysisk til stede på årsmøtet i Stavanger, 6. februar 2020.

FORKLARING:
I det følgende kan du gjøre dine valg.

Du kan gi én stemme for hver faste styrerepresentant. Om du ønsker å angi et benkeforslag kan du skrive inn navnet under “Annet”.

Du kan videre stemme på én vararepresentant. Den med flest stemmer blir 1. vara og den med nest flest stemmer blir 2. vara. På årsmøtet vil vi først stemme over faste representanter, og deretter vararepresentanter. Om en av dine kandidater til vara blir valgt som fast representant, vil din stemme for vara bli annulert og du stemmer i praksis blankt.

Ved innsending går skjemaet til leder for NOR-MAF, og stemmene vil samles og telles opp av tellekorpset under årsmøtet.

KANDIDATPRESENTASJON:
Kandidatene er oppført alfabetisk (på etternavn) i avkryssningsboksene.
For en presentasjon av kandidatene vises det til utsendte sakspapirer til årsmøtet.

NB: Gyldigheten til stemmene avgitt i dette skjemaet avhenger av årsmøtes vedtak i sin sak nr. 3, vedr. om elektronisk forhåndsstemming skal godkjennes. 

PS: I årsmøtepapirene er det også angitt kandidater til ansattes representanter i LS. Valget på disse vil ikke foregå på selve årsmøtet, men i forkant, når alle ansatte er samlet, og det kan heller ikke forhåndsstemmes på disse.

 

—————————

 

Stemmeskjema Årsmøte NOR-MAF 2020 - Verv

    Sett så mange kryss du vil.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.