Vi vil bli flere!

Vi vil bli flere!

Vervekampanje for å få flere medlemmer.

NOR-MAF engasjerer seg for deg, for hver enkelt av sine medlemmer og for organisasjonen vår, Normisjon!
Vi er involvert i mange prosesser på alle plan for vårt felles beste.

Snaut halvparten av alle ansatte i Normisjon (gjelder også Acta, leirsteder, bibel- og misjonsskoler, menigheter osv.) er i dag medlemmer,
men for å kunne jobbe mest mulig hensiktsmessig,og med mest mulig tyngde, trenger vi å bli enda flere!
Derfor drar vi igang en skikkelig vervekampanje – Vi håper du motiveres til å verve, eller å la deg verve:)
Informasjon om kampanjen er sendt ut til alle våre medlemmer på e-post.

Dokument med info til deg som allerede er medlem finner du HER.
Dokument med info til du som vurderer å la deg verve, finner du HER.

Bare ta kontakt om du lurer på noe!

Vennlig hilsen Styret v/Leder