Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret 2018

Det er vedtatt en lønnsrammevekst på 2,8%, resten er til forhandlig...

I følge lønnsavtalen får er det et mål at lønnsforhandlingene er avsluttet innen 1. oktober.
I år har vi imøtekommet arbeidsgiver på et ønske om å utsette fristen til første halvdel av november.
Årsaken er de mange arbeidskrevende prosesser som foregår i organisasjonen for tiden, og at vi ikke ønsker at disse skal svekke forhandlingene.

Men noe er allerede på plass:

Landsstyret har i går gått oss i møte på vårt krav om en lønnsramme på 2,8%. Dette er i tråd med frontfagene og også med de fleste av misjonsorganisasjonene. Alle ansatte vil selvfølgelig få det tillegget som følger av statens årsjustering av lønnstrinnstabellen – i Normisjon tilsvarer dette en gjennomsnittlig lønnsvekst på 1,26%. Fordelingen av resten av rammen på ulike lønnsgrupper vil være gjenstand for de videre forhandlingene. Resultatet vil uansett bli gjort gjeldende fra 1. mai.

Årets oppgjør handler imidlertid ikke bare om lønn, men om hele avtalen vår. Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført før sommeren har gitt oss mange nyttige innspill på hva som er viktig, hva som sliter og hvilke faner som er viktig for medlemmene våre, og for Normisjon, at vi holder høyt. Det handler blant annet om forståelse av arbeidstid ordninger for kompetanseutvikling.

Mer informasjon vil følge når forhandlingene er avsluttet.

Lønnsoppgjøret 2018 pr. 28.09